BANK PKO BP

Projekty adaptacji i remontów oddziałów banku na terenie Polski Północnej.