Wzgórze katedralne we Fromborku

– adaptacja kapitularza na cele wystawowe, muzealne i konferencyjne
– zagospodarowanie terenu z odwodnieniem fundamentów katedry;
– projekt wjazdu na teren warowni;
– projekt remontu dachów wikariatu i bramy południowej.