Wzgórze katedralne we Fromborku

– adaptacja kapitularza na cele wystawowe, muzealne i konferencyjne – zagospodarowanie terenu z odwodnieniem fundamentów katedry; – projekt wjazdu na teren warowni; – projekt remontu dachów wikariatu i bramy południowej.