BANK BPH

Oddział w Koszalinie przy Al. Zwycięstwa o kubaturze 1765m3

Wzgórze katedralne we Fromborku

– adaptacja kapitularza na cele wystawowe, muzealne i konferencyjne – zagospodarowanie terenu z odwodnieniem fundamentów katedry; – projekt wjazdu na teren warowni; – projekt remontu dachów wikariatu i bramy południowej.

Gdynia św. Piotra

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni przy ul. Św. Piotra Pu 14700 m2

Stadnina

STADNINA – STAJNIE I UJEŻDŻALNIA KONI WE WROŃSKACH, kubatura 19180m3. Projekt wykonano dla Pracowni Projektowej ARK Jakub Klepaczko.

BANK NORDEA

20 projektów oddziałów i biur w 14 miastach całej Polski.  

BANK PKO BP

Projekty adaptacji i remontów oddziałów banku na terenie Polski Północnej.

Apteka Gemini Gdańsk

Rozbudowa sieci aptek od roku 2016 do dziś – projekty przebudowy ok. 80 lokali aptecznych na terenie całej Polski.

Stalrem

Budynek biurowo-handlowy z halą magazynową. Kubatura 14570m3 Projekt wykonano dla Pracowni Projektowej ARK Jakub Klepaczko